Kaikki siivous apua tarvitsevat voivat jättää avun pyynnön ja ajankohdan sähköpostiin koska siivous tulisi tehdä. Ilmoita samalla osoite.